Početna konferencija

Milijun eura za stvaranje nove prekogranične turističke destinacije

Million euro for creating new crossborder turist destination

U utorak, 2. listopada 2018. godine je u Skazovoj kući, u Šmarskoj vinskoj kleti u Občini Šmarje pri Jelšah održana početna konferencija milijun eura vrijednog projekta In cultura veritas, čiji je glavni cilj stvaranje nove, inovativne prekogranične turističke destinacije koja će povezati područje Zagrebačke županije u Hrvatskoj sa slovenskim subregijama Obsotelje i Kozjansko.

Mjesto održavanja konferencije nije slučajan odabir, jer jedna od aktivnosti u sklopu ovog projekta će biti i uređenje Vinske kleti u sklopu Skazove kuće.  

Projektu prekogranične suradnje Slovenije i Hrvatske In cultura veritas, u kojem je vodeći partner Zagrebačka županija, dodijeljena su na 3. javnom pozivu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska sredstva za realizaciju zajedničkih ciljeva vezanih za uspostavu nove prekogranične turističke destinacije. Uz vodećeg partnera, ostali hrvatski partneri u projektu uključuju Udrugu hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i Muzejski dokumentacijski centar (MDC). Na slovenskoj strani, uz Razvojnu agenciju Sotla, u projektu još sudjeluju i Občina Šmarje pri Jelšah i Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

Ukupni proračun projekta iznosi 1.003.317,00 EUR, od čega će projektnim partnerima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) biti dodijeljeno 852.819,44 EUR za poticanje suradnje između subregija Obsotelje i Kozjansko u Sloveniji i Zagrebačke županije u Hrvatskoj. Glavni cilj partnera je unaprjeđenje vidljivosti, privlačnosti, dostupnosti i zaštite kulturne baštine na područjima uključenima u projekt i povećanje gospodarske aktivnosti kroz razvoj nove, održive prekogranične turističke destinacije.

Unaprjeđenjem sadržaja uz vinske ceste želi se razviti novi turistički proizvod koji će biti zanimljiv za posjetitelje ovog područja, ali i koji će potaknuti pružatelje turističkih usluga na razmišljanje o uključivanju kulturne baštine u svoju ponudu. Nova prekogranična turistička destinacija će povezati četiri vinske ceste (Šmarsko-Virštanjsku (VTC 10) na slovenskoj strani, te Plešivičku, Zelinsku i Samoborsku vinsku cestu na hrvatskoj strani). Osim toga, tradicija vinarstva i vinogradarstva će se prezentirati i u muzejima uključenima u projekt, u objektima kulturne baštine kroz kušanje vina i slične aktivnosti. Kako bi nova destinacija bila što privlačnija posjetiteljima, sredstva EFRR-a  će se uložiti u poboljšanje infrastrukture za posjetitelje. Na slovenskoj strani Občina Šmarje pri Jelšah će urediti objekt vinske kleti u sklopu Skazove kuće (uređenje fasade, stubišta i freski), dodatno opremiti klet te na četiri lokacije postaviti pametne klupe i turistomate s promotivnim informacijama vezanim uz novu destinaciju. Na hrvatskoj strani će se također provesti manja ulaganja u infrastrukturu za posjetitelje (npr. pametne klupe i turistomati uz tri muzeja, digitalizacija muzejskih zbirki). Razvojna agencija Sotla će biti odgovorna za promotivne aktivnosti u Sloveniji i šire, jačanje kapaciteta postojećih pružatelja turističkih usluga uz vinsku cestu i kreiranje novih turističkih proizvoda. Značajan doprinos projekta razvoju zajedničke prekogranične turističke destinacije ostvarit će se i kroz cjelovitu digitalizaciju ponude, za što je u proračunu projekta predviđeno gotovo 200.000,00 EUR, a što će realizirati Zagrebačka županija kao vodeći partner na projektu.

IZJAVE:

Velimir Kokot, pročelnik Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije:

„Ponosni smo jer je ovo prvi projekt prekogranične suradnje u kojem je Zagrebačka županija vodeći partner zbog čega joj je odobren i najveći iznos proračunskih sredstava, odnosno 403.513,00 EUR ili 40% ukupnog proračuna projekta.“

Nadica Žužak, zamjenica župana Zagrebačke županije:

„Sigurna sam da će nam ovakav tip suradnje, kao i iskustvo susjedne Republike Slovenije, pomoći da još više poboljšamo našu učinkovitost povlačenja EU sredstava“.

Ivana Rendulić Jelušić, voditeljica projektnog tima, Zagrebačka županija:

„Vjerujem da ćemo, razvojem atraktivne kulturno-turističke ponude na lokalitetima kulturne baštine uz vinske ceste, doprinijeti dugoročnom, održivom gospodarskom i društvenom razvoju prekograničnog područja“.

Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla:

„Projektom želimo revitalizirati vinske ceste, povezati kulturnu baštinu i tradiciju vinarstva te kroz poboljšanje usluga i promocije, koju ćemo provesti kao partner na projektu, potaknuti što više turista da posjete našu destinaciju“.

Stanislav Šket, župan Občine Šmarje pri Jelšah:

„Vjerujem u dobre rezultate, te da će na kraju projekta posjetitelji biti zadovoljni obogaćenom ponudom, atraktivnim turističkim proizvodom, povezanom kulturnom baštinom, vinskom tradicijom i suvremenom tehnologijom. Kroz projekt će se obnoviti Vinska klet u sklopu Skazove kuće, odnosno fasada, stubište i freske u objektu. Osigurat će se i multimedijska podrška u Vinskoj kleti, a postavit će se i pametne klupe i turistomati u Šmarju pri Jelšah, Lembergu i Sladkoj Gori in Tinskem.

Dr. Stanko Klemenčič, direktor, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor:

„Projektnim aktivnostima želimo doprinijeti poboljšanju kvalitete ponude vinara uz vinske ceste. Tiskanjem monografije braće Kreutzer, gvaš tehnikom prikazanih 146 sorti grožđa koje su se prije 150 godina uzgajale u Štajerskoj, omogućit ćemo očuvanje bogate kulturne baštine vinogradarstva i vinarstva na projektnom području“.

Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra:

„Naša organizacija već više od pola stoljeća surađuje s muzejskim i ostalim stručnjacima kako bi njihov rad bio uspješan i prepoznatljiv, tako da je tema projekta In cultura veritas u srži našeg djelovanja i rada. Kultura i kulturna baština uvijek su bili od ključne važnosti za privlačenje gostiju“.

02.10.2018.