Radni paket T3 i 5. partnerski sastanak

Održan pripremni sastanak za radni paket T3 i 5. partnerski sastanak

U ponedjeljak, 14.10.2019. godine, projektni partneri su se sastali u Malom gospodarstvu Kolarić, Jastrebarsko kako bi otpočeli provedbu radnog paketa T3 - Jačanje kapaciteta dionika.

Unutar radnog paketa T3 partneri će, u razdoblju od studenog, 2019. godine do ožujka, 2020. godine održati tematske edukacije namijenjene dionicima uključenima u projekt. Cilj pripremnog sastanka je bio razraditi teme edukacija, dogovoriti termine i lokacije održavanja i ostalo od važnosti za organizaciju i provedbu edukacija. Teme edukacija su Vinarstvo (organizira i provodi projektni partner Kmetijsko gozdarski zavod Maribor), Predstavljanje kulturne baštine (organizira i provodi projektni partner Muzejski dokumentacijski centar) i Turistička promocija i predstavljanje projekta (suorganiziraju i provode projektni partneri Udruga hrvatskih putničkih agencija, Razvojna agencija Sotla i Zagrebačka županija).

Svrha tematskih edukacija je povećati znanja i vještine 50 dionika za promociju novouspostavljene prekogranične turističke destinacije, identificiranje mogućnosti za uključivanje svojih proizvoda i usluga u ponudu destinacije i povećanje posjećenosti objekata kulturne baštine i vinskih cesta uključenih u projekt. Važan cilj ovog radnog paketa je također i umrežavanje dionika s obje strane granice i stvaranje prilika za razvoj zajedničkih poslovnih djelatnosti. 

Iza ovog sastanka vodeći partner, Zagrebačka županija, održao je i 5. partnerski sastanak na kojem su se partneri dogovorili o podjeli partnerskih obveza, rokovima i proračunskim sredstvima za realizaciju projektnih aktivnosti čija provedba slijedi u nastavku projekta. 

Termin održavanja idućeg partnerskog sastanka će partneri zajednički dogovoriti prije završetka 3. izvještajnog razdoblja projekta. 

15.10.2019.