Prva konzultativna radionica sa slovenskim dionicima

Održana prva radionica za identifikaciju ponude i uspostavu turističke destinacije

Razvojna agencija Sotla je, u sklopu radnog plana razvoja nove zajedničke prekogranične turističke destinacije, za predstavnike javnog, privatnog i neprofitnog sektora 20. prosinca, 2018. godine, u Šmarju pri Jelšah, organizirala prvu radionicu za identifikaciju ponude i uspostavu turističke destinacije.

Radionicu je vodila dr.sc. Romana Lekić, stručnjakinja za destinacijski menadžment. Radionica je okupila predstavnike ključnih skupina dionika s područja subregija Obsotelje i Kozjansko, odnosno vinare, upravitelje kulturnom baštinom, muzejske djelatnike i predstavnike turističkog sektora. Zajedničkom raspravom i aktivnim sudjelovanjem dionika u obliku fokus grupa identificirane su ključne atrakcije, kulturno-zabavne manifestacije i turistički proizvodi i usluge na kojima se treba temeljiti razvoj i promocija buduće destinacije. Zaključno je provedena i SWOT analiza kojom su istaknute glavne snage, slabosti, prilike i prijetnje za razvoj buduće turističke destinacije. 

Radionica u Šmarju pri Jelšah prva je od četiri planirane radionice koje će se provesti u sklopu ovog radnog plana projekta (2 za hrvatske i 2 za slovenske dionike). Zaključci će se koristiti za izradu Plana uspostave nove prekogranične turističke destinacije koji će identificirati pakete turističkih proizvoda i usluga kao osnovu za poticanje poslovne suradnje i povezivanje hrvatskih i slovenskih dionika iz područja kulture i turizma te promociju i održivi razvoj nove prekogranične turističke destinacije. 

SLOVENIJA

Anita Čebular, koordinatorica projekta

RA Sotla

Tel: 00386 3 817 18 67

E-mail: anita.sotla@siol.net

 

HRVATSKA

Helena Čermak, voditeljica projekta In cultura veritas

Zagrebačka županija

Tel: 00385 1 6052 869

E-mail: helena.cermak@zagrebacka-zupanija.hr

 

21.12.2018.