Završetak provedbe konzultativnih radionica

Projektni partneri prisustvovali završnoj konzultativnoj radionici

U sklopu radnog paketa T1 – Razvoj nove turističke destinacije i projektne aktivnosti AT1.2. Konzultativne radionice, 1. travnja, 2019. u prostorijama Zagrebačke županije održana je završna konzultativna radionica kojoj su nazočili predstavnici svih hrvatskih i slovenskih partnera na projektu.

Radionicu je održala dr.sc. Romana Lekić. Prezentacijom je partnerima naglasila glavne zaključke prethodno provedenih četiriju radionica s hrvatskim i slovenskim dionicima. Radionice su osobito ukazale na potrebu daljnjeg osnaživanja bottom up pristupa u razvoju kulturnog i vinskog turizma, međusobno povezivanje ključnih dionika, osobito vinara i osmišljavanje ključnih žarišnih točaka kojima će se na odgovarajući način turistički povezati prekogranično projektno područje.

Nakon iznesenih zaključaka, uslijedila je rasprava u kojoj su partneri iznijeli svoje viđenje o strukturi i sadržaju Plana uspostave nove prekogranične turističke destinacije i predložili model razvoja turističke destinacije koji će biti najpovoljniji za slovensko i hrvatsko projektno područje.

Prema zaključcima svih radionica, vlastitom istraživanju projektnog područja i suradnji s projektnim partnerima, gospođa Lekić, vanjska suradnica, pristupit će izradi Plana uspostave nove prekogranične turističke destinacije. Nacrt dokumenta će biti završen tijekom lipnja, 2019., nakon čega će partneri pregledati, finalizirati i odobriti završnu verziju Plana prema kojem će se provoditi daljnje aktivnosti na projektu. 

01.04.2019.