Druga slovenska konzultativna radionica

Provedena druga radionica za identifikaciju ponude i uspostavu turističke destinacije u Sloveniji

Razvojna agencija Sotla je, u projektu In cultura veritas, u sklopu radnog paketa Razvoj nove zajedničke prekogranične turističke destinacije, 25. ožujka, 2019. u Calskoj gorci u Cerovcu (općina Rogaška Slatina) za predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora organizirala drugu radionicu za identifikaciju ponude i uspostavu turističke destinacije na prekograničnom području.

Radionicu je vodila dr.sc. Romana Lekić, stručnjakinja za destinacijski menadžment. Na radionici su se okupili ključni dionici iz subregije Obsotelje i Kozjansko, a osobito vinari i vinogradari, upravitelji objektima kulturne baštine, djelatnici muzeja i predstavnici civilnog i turističkog sektora. Zajedničkom raspravom i aktivnim sudjelovanjem dionici su, u fokus grupama, identificirali najvažnije turističke znamenitosti, kulturno-zabavne manifestacije i ostale turističke proizvode i usluge, na kojima će se temeljiti uspostava i promocija nove zajedničke turističke destinacije. Na kraju radionice je provedena SWOT analiza, kojom su dionici prepoznali snage, slabosti, prilike i prijetnje za uspostavu nove turističke destinacije.

Radionica u Rogaškoj Slatini je bila druga u nizu od četiri predviđene radionice, koje će partneri provesti u sklopu ove projektne aktivnosti (dvije za slovenske dionike i dvije za hrvatske dionike). Prikupljeni rezultati radionica će se koristiti za izradu Plana uspostave nove zajedničke prekogranične turističke destinacije u kojem će biti sadržani paketi turističkih proizvoda i usluga. Dokument će poslužiti kao osnova za uspostavljanje i promociju poslovne suradnje, povezivanje ključnih dionika iz područja kulture i turizma na obje strane granice te zajedničku promociju i održivi razvoj nove zajedničke turističke destinacije.

25.03.2019.