Turistička promocija nove prekogranične destinacije

U organizaciji UHPA-e održana tematska edukacija „Turistička promocija“ za dionike iz turističkog sektora

U Sv. Ivanu Zelini provedena je pretposljednja tematska edukacija iz radnog paketa T3 –Jačanje kapaciteta dionika, namijenjena stručnjacima u sektoru turizma.

U Vinariji Kos Jurišić u Sv. Ivanu Zelini je, u petak, 14. veljače 2020. godine, organizirana i provedena 3. tematska edukacija iz radnog paketa T3 – Jačanje kapaciteta dionika. Ova edukacija, naziva „Turistička promocija“, posebno je važna za novu prekograničnu turističku destinaciju nastalu kao ključni ishod provedbe projekta In cultura veritas, jer je jedina koja je namijenjena isključivo stručnjacima iz sektora turizma. Pozivi za ovu edukaciju stoga su bili upućeni turističkim vodičima, predstavnicima turističkih zajednica, udrugama u turizmu i putničkim agencijama koje posluju na programskom području.

Edukacija je provedena u organizaciji projektnog partnera Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) koja je zaslužna za sudjelovanje svojih članova na istoj, a za provedbu je angažirala vanjsku stručnjakinju za destinacijski menadžment, dr.sc. Romanu Lekić. Dr. sc. Lekić je projektnim partnerima, na samom početku provedbe ovog projekta, pružila podršku u izradi Plana uspostave nove prekogranične turističke destinacije, dokumenta koji definira gotova rješenja za primjenu u poslovanju turističkog sektora. Projektni partner Razvojna agencija Sotla (RAS) osigurao je prijevoz slovenskih dionika za dolazak na ovu edukaciju.

U uvodnom dijelu je prisutne pozdravila voditeljica ureda UHPA-e i članica projektnog tima, gđa Ivana Maltar i dala pregled dnevnog reda edukacije.

U nastavku je voditeljica projekta, Helena Čermak (Zagrebačka županija - ZŽ), sudionicima održala prezentaciju s ciljem prenošenja više informacija o svrsi, ciljevima i aktivnostima projekta In cultura veritas, uz poseban naglasak na novu prekograničnu turističku destinaciju čija ponuda može biti atraktivna za proširenje poslovanja dionika iz sektora turizma, osobito putničkih agencija. Kreiranjem posebnih turističkih aranžmana vezanih uz vinsku i kulturnu ponudu projektnog područja želi se postići trajnost i održivost nove destinacije, što je bio glavni zaključak ovog uvodnog dijela.

Iza toga je uslijedio stručni dio edukacije kojeg je održala dr.sc. Lekić. Prenijela je sudionicima svoje dugogodišnje iskustvo i znanje stečeno istraživačkim i praktičnim radom na razvoju vinskog i kulturnog turizma. Naglasila je ključne pretpostavke za razvoj ovih oblika turizma na prekograničnom području, od procesa brendiranja regije, primjene dobrih i već prokušanih iskustava iz drugih zemalja i regija do osnaživanja i promoviranja konkurentskih prednosti projektnog područja.

U drugom dijelu edukacije dr.sc. Lekić je detaljno predstavila osnovne odrednice Plana uspostave nove prekogranične turističke destinacije koji nudi pakete turističkih proizvoda i usluga spremne za promociju i prodaju zainteresiranim posjetiteljima. Dionici su se aktivno uključili u raspravu, iznoseći ideje o tome kako razvijene turističke proizvode i usluge vide unutar svog postojećeg poslovanja. Iskazan je poseban interes za sudjelovanje u studijskim turama koje će projektni partneri, za putničke agencije i novinare, organizirati u svibnju ove godine kako bi ih izravno upoznali s ključnim atrakcijama nove destinacije.

Posljednja edukacija iz ovog radnog paketa održat će se, u organizaciji projektnih partnera ZŽ, RAS i UHPA, 9. ožujka 2020. u Rogaškoj Slatini.

17.02.2020.