3. partnerski sastanak

U Zagrebu se sastali svi partneri koji sudjeluju u provedbi projekta In cultura veritas

Sa svrhom sustavnog upravljanja provedbom projekta, partneri su održali sastanak u organizaciji Zagrebačke županije kao vodećeg partnera projekta

U prostorijama Zagrebačke županije je 1. travnja, 2019. godine održan 3. projektni sastanak kojem su nazočili predstavnici svih hrvatskih i slovenskih partnera na projektu.

Održana je prezentacija o rasporedu obveza svih partnera vezanih za projektne aktivnosti koje će se provoditi u 2. razdoblju provedbe projekta od 1. veljače, 2019. do 31. srpnja, 2019. Rezimirani su zaključci proizašli iz 1. izvještajnog razdoblja projekta i dane upute i smjernice za nastavak provedbe.

Partneri su raspravljali o pojedinačnim pitanjima vezanima uz redoslijed provedbe dodijeljenim im projektnih aktivnosti za ovo provedbeno razdoblje, proračunskim sredstvima osiguranima za realizaciju aktivnosti i međusobnoj suradnji i koordinaciji kako bi se aktivnosti provele kvalitetno i u projektom zadanim rokovima.

Naredni sastanak projektnih partnera održat će se polovicom srpnja, 2019. godine, a dotad će se nastaviti međusobna komunikacija i suradnja telefonskim putem i elektronskom poštom.

01.04.2019.