Završna konferencija

Uspješan završetak provedbe projekta In cultura veritas – novi početak razvoja vinskog i kulturnog turizma u Hrvatskoj i Sloveniji

U organizaciji Zagrebačke županije, posredstvom platforme Zoom je 25.11.2020. održana završna konferencija projekta In cultura veritas, čija je provedba, nakon 28 mjeseci, službeno okončana 30.11.2020.

Završna konferencija projekta In cultura veritas održana je s ciljem promocije glavnih projektnih rezultata i glavnog ishoda – novouspostavljene prekogranične turističke destinacije koja povezuje objekte kulturne baštine i vinarije na prekograničnom području između Zagrebačke županije u Hrvatskoj i subregije Obsotelje i Kozjansko u Sloveniji.

Pozivu za sudjelovanje na konferenciji odazvali su se svi projektni partneri, ugovorna upraviteljica projekta, novinari i predstavnici dionika u projektu.

Uvodno se prisutnima obratila voditeljica projektnog tima Zagrebačke županije – vodećeg partnera projekta, Ivana Rendulić Jelušić.

Nakon toga je uslijedio pregled općih informacija o projektu. Naglašeno je kako ovaj projekt ne bi bio moguć bez financijske podrške Europskog fonda za regionalni razvoj kojim je bilo osigurano 85% od 1.003.317,00 EUR projektnog proračuna. Partneri su u dvije i pol godine radili na provedbi sedam radnih paketa i proveli približno 40 projektnih aktivnosti za jačanje turističkog razvoja prekograničnog područja, povećanje vještina i znanja lokalnih dionika i sveobuhvatnu promociju dosad nedovoljno promoviranih potencijala za razvoj vinskog i kulturnog turizma projektnog područja.

Konferencija je nastavljena uključivanjem projektnih partnera u raspravu. Partneri su pozvani da pojedinačno opišu projektne aktivnosti koje su proveli tijekom trajanja projekta. U ime svih šest projektnih partnera, odgovore na postavljeno pitanje dali su: Anita Čebular (Razvojna agencija Sotla), Ivana Rendulić Jelušić (Zagrebačka županija), Maja Kocijan (Muzejski dokumentacijski centar), Tadeja Vodovnik Plevnik (Kmetijsko gozdarski zavod Maribor), Ivana Maltar (Udruga hrvatskih putničkih agencija) i Sergeja Javornik (Općina Šmarje pri Jelšah).

U raspravu se uključilo i dvoje predstavnika dionika u projektu – predstavnik Muzeja baroka u Šmarju pri Jelšah, Marko Samec i Ivana Puhelek ispred OPG Puhelek Purek, jednog od oko 50 proizvođača vina koji su bili uključeni u provedbu projekta. Oni su zamoljeni da kažu kako su aktivnosti projekta utjecale na njih te kako vide budućnost svog poslovanja temeljem projektnih rezultata.Oboje su zaključili kako je projekt doprinio novim načinima promocije muzejske baštine i vinogradarske tradicije projektnog područja, osobito zahvaljujući uspostavljenom digitalnom katalogu na www.inculturaveritas.eute da stoga očekuju pozitivne učinke ostvarenih rezultata u svom budućem poslovanju, posebice u smislu povećanja broja turističkih dolazaka.

U nastavku je uslijedilo još jedno pitanje postavljeno svim projektnim partnerima, vezano uz njihova očekivanja za daljnji razvoj prekograničnog projektnog područja temeljem ostvarenih projektnih rezultata. Partneri su istaknuli kako je projekt uspostavio nove prakse suradnje i poslovanja te poboljšanja turističke i kulturne ponude koji nude partnerstvu i dionicima mogućnosti za osmišljavanje i provedbu novih zajedničkih projekata u budućnosti.

Potom je pozvana ugovorna upraviteljica projekta, Željka Kitić (Zajedničko tajništvo Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska) da se obrati prisutnima i iznese svoje iskustvo vezano uz rad na ovom projektu. Gđa Kitić je istaknula kako je projektom postignuto i više od očekivanja, posebice s obzirom na okolnosti vezane uz pandemiju Covid-19.

Završnu riječ i zahvalu za sudjelovanje na konferenciji i u provedbi projekta iskazala je Ivana Rendulić Jelušić. Novinari koji su se uključili u praćenje konferencije naknadno su objavili nekoliko promotivnih članaka o projektu, kao što je onaj objavljen u Večernjem listu.

Članak se može pročitati OVDJE

Partneri su zajednički osmislili i završni promotivni video kojim se iznose glavni zaključci o provedbi projekta, iz perspektive svakog od šest projektnih partnera.

Video je dostupan na hrvatskom i slovenskom jeziku na YouTube kanalu projekta, odnosno OVDJE

 

 

01.12.2020.