O projektu

KAKO SE RAZVIJAO PROJEKT IN CULTURA VERITAS - OD IDEJE DO PROVEDBE

Ideja za projekt In cultura veritas nastala je kao rezultat prepoznavanja zajedničke potrebe oživljavanja kulturnog turizma na prekograničnom području između Hrvatske i Slovenije. Tijekom pripreme projekta, na prekograničnom području između Zagrebačke županije (HR) i subregija Obsotelje i Kozjansko (SLO) identificirano je oko 80 objekata kulturne baštine koji se protežu uz oko 200 kilometara vinskih cesta. Vinska tradicija je važan sastavni dio kulture ovog područja, a predmeti i običaji vezani uz proizvodnju vina uobičajen su dio postava lokalnih muzeja.

Trendovi razvoja turizma u Europi i svijetu ukazuju na sve veći interes za turističkim proizvodima i uslugama povezanim s proizvodnjom vina i lokalnom kulturnom baštinom. Na prekograničnom području između Zagrebačke županije i sub-regija Obsotelje i Kozjansko ta poveznica je izostala što dovodi do propadanja objekata kulturne baštine, slabe suradnje dionika, zanemarive turističke posjećenosti i općenito nedovoljnih gospodarskih aktivnosti.

Projektni partneri su pristupili razvoju projektne ideje radi uklanjanja identificiranih problema i snažnijeg korištenja ključnih turističkih potencijala prekograničnog područja za dugoročni doprinos održivom gospodarskom i društvenom razvoju.

Projekt je službeno odobren u lipnju 2018. godine, a provedba je započela 1. kolovoza, 2018. godine.

CILJEVI I REZULTATI

Glavni cilj projekta je doprinijeti aktivnoj zaštiti kulturnih dobara prekograničnog područja stvaranjem održive turističke destinacije koja će na inovativan način povezati objekte kulturne baštine i vinsku tradiciju.

Glavni cilj podupiru tri specifična cilja:

  1. Osmisliti novu turističku destinaciju,
  2. Unaprijediti ponudu kulturne baštine destinacije i
  3. Osigurati održivost destinacije.

Očekivani rezultati projekta su usklađeni s pokazateljima Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. te se odnose na:

  1. Povećanje broja posjetitelja objekata kulturne baštine (muzeja),
  2. Osnaživanje kapaciteta ključnih dionika i
  3. Razvijanje nove turističke destinacije i sveobuhvatnu promocijsku kampanju.

RADNI PLAN

Provedba projekta podijeljena je na sedam radnih paketa kojima su dodijeljene odgovarajuće aktivnosti i rokovi izvršenja:

Radni plan

Trajanje 

Aktivnosti

M - Upravljanje

08/2018–11/2020

M.1 Nadzor i sastavljanje izvješća
M.2 Partnerski sastanci

C - Komunikacija

08/2018–11/2020

C.1 Javni događaji
C.2 Promotivni materijal
C.3 Digitalne aktivnosti
C.4 Publikacije/objavljivanje
C.5. Vizualni identitet

T1 - Razvoj zajedničke
turističke destinacije

11/2018–08/2019

T1.1 Metodologija za konzultativne radionice s dionicima
T1.2 Konzultativne radionice s hrvatskim i slovenskim dionicima
T1.3 Plan uspostave turističke destinacije

T2 - Unaprjeđenje ponude
muzeja

02/2019–08/2019

T2.1 Sustav praćenja posjetitelja
T2.2 Radionice s muzejima i digitalizacija muzejskih zbirki

T3 - Jačanje kapaciteta
dionika

11/2019–03/2020

T3.1 Tematske edukacije slovenskih i hrvatskih dionika 

T4 - Promocija turističke destinacije

03/2019–11/2020

T4.1 Centralni digitalizirani katalog turističke destinacije
T4.2 Predstavljanje turističke destinacije na međunarodnom turističkom sajmu
T4.3 Promotivni materijal za prezentaciju destinacije (turistički vodiči, monografija, promotivni spotovi)
T4.4 Studijska tura za novinare i putničke agencije
T4.5 Prezentiranje nove destinacije na kulturno-zabavnim manifestacijama
T4.6 Postavljanje turistomata i pametnih klupa uz objekte kulturne baštine u Hrvatskoj

I1 - Ulaganje u
infrastrukturu Slovenija

01/2019–11/2019

I1.1 Uređenje vinske kleti
I1.2 Postavljanje turistomata i pametnih klupa

CILJNE SKUPINE

Projektom će izravno ili neizravno biti obuhvaćene različite ciljne skupine.

Opća javnost će se uključiti putem aktivnosti komunikacije i promocije, zahvaljujući čemu se očekuje povećanje broja posjetitelja u prekograničnom području.

Tijela lokalne i regionalne vlasti ostvarit će korist od projekta razvijanjem novih oblika suradnje i dugoročnim povećanjem gospodarskih aktivnosti na projektnom području.

Projektom će se provoditi sveobuhvatne edukativne aktivnosti s ciljem jačanja znanja i vještina o prezentaciji nove turističke destinacije i dugoročnog povećanja prihoda ključnih dionika. One će biti izravno usmjerene na strukovna udruženja u kulturi, turizmu i vinarstvu, lokalne poduzetnike i obrtnike (npr. vinare, putničke agencije, obiteljska poljoprivredna gospodarstva), a neizravno i na druge interesne skupine (obrazovne institucije, sportska i kulturna udruženja i sl.).

PARTNERI I PROJEKTNO PODRUČJE

Projekt će se provoditi na području Zagrebačke županije (Hrvatska) i subregija Obsotelje i Kozjansko (Slovenija).

Projektne aktivnosti realizirat će se suradnjom šest projektnih partnera, od čega su tri iz Slovenije (Razvojna agencija Sotla, Občina Šmarje pri Jelšah i Kmetijsko gozdarski zavod Maribor) i tri iz Hrvatske (Zagrebačka županija, Udruga hrvatskih putničkih agencija i Muzejski dokumentacijski centar).

Zagrebačka županija imenovana je vodećim i glavnim odgovornim partnerom za cjelokupnu provedbu projekta.

PRORAČUN I TRAJANJE PROJEKTA

Vrijednost projekta je

1.003.317,00 EUR.

Od ukupnog odobrenog proračuna, 852.819,44 EUR (85%) će se osigurati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 150.497,56 EUR (15%) je financijski doprinos projektnih partnera.

Proračun projekta će se utrošiti tijekom 28 mjeseci provedbe projektnih aktivnosti (1.08.2018. - 30.11.2020).