Sestanek za razvoj metodologije

IN CULTURA VERITAS: Izveden sestanek za razvoj metodologije

S sestankom smo zastavili ključne usmeritve metodologije za izvedbo delavnic z deležniki.

V sklopu projektne aktivnosti »Razvoj skupne turistične destinacije« je bil 22. novembra 2018 na Domačiji Amon v Olimju izveden sestanek projektnih partnerjev in zunanjih strokovnjakov, dr. Romane Lekić, z namenom razvoja metodologije za izvedbo delavnic z deležniki.
Ga. Lekić je udeležence srečanja seznanila s ključnimi pojmi in koncepti obstoječih vsebin in tem, načini predstavitev in interpretacije preko izkušnje in pripovedovanja zgodb (storytelling). Vse skupaj je skozi celotno predavanje podkrepila s primeri dobrih praks. Poudarila je, da je izkušnja najpomembnejši element in kot takšna najpomembnejša sestavina vrednotnega dela modela za razvoj destinacijskih turističnih produktov. Prav tako je določila ključne elemente za oblikovanje projektnega območja kot edinstvene turistične destinacije.
Projektni partnerji so v razpravi predlagali oziroma izpostavili predloge pomembne za njihov sektor, na osnovi katerih se bo razvijala metodologija za izvedbo delavnic z deležniki. Metodologija bo vsebovala smernice in navodila za izvajanje z namenom pridobivanja ustreznih informacij za razvoj načrta upravljanja turistične destinacije.
V skladu z izdelano metodologijo bodo v prihodnjem obdobju potekale delavnice, na katerih bomo partnerji skušali prepoznati potenciale ponudbe na projektne območju, strnili ugotovitve delavnic in na osnovi pridobljenih rezultatov pripravili načrt vzpostavitve turistične destinacije.
Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške In cultura veritas se izvaja s podporo programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška, aktivnosti pa so sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij:

SLOVENIJA

HRVAŠKA

Anita Čebular, koordinatorka projekta

Helena Čermak, vodja projekta

RA Sotla

Zagrebačka županija

Phone: 00386 3 817 18 67

Phone: 00385 1 6052 869

E-mail: anita.sotla@siol.net

E-mail: helena.cermak@zagrebacka-zupanija.hr

23.11.2018.