Delovni sklop T3 in peti partnerski sestanek

Izveden pripravljalni sestanek za delovni sklop T3 in izveden peti sestanek projektnih partnerjev

V ponedeljek, 14. oktobra 2019, so se projektni partnerji sestali na "Malom gospodarstvu Kolarić" v Jastrebarskem in s tem začeli izvajanje delovnega sklopa T3 - Krepitev znanja deležnikov.

V aktivnostih delovnega paketa T3 bodo partnerji od novembra 2019 do marca 2020 izvajali tematska usposabljanja, namenjena ključnim deležnikom, vključenim v projekt. Namen pripravljalnega srečanja je bil natančneje opredeliti teme usposabljanj, uskladiti datume in lokacije dogodkov ter druga organizacijska vprašanja.

Teme izobraževanja so vinarstvo (organizira in izvaja ga projektni partner Kmetijsko gozdarski zavod Maribor), predstavitev kulturne dediščine (organizira in izvaja projektni partner Muzejski dokumentacijski center) ter promocija in predstavitev projekta (soorganizacija projektnih partnerjev Združenje hrvaških turističnih agencij, Razvojna agencija Sotla in Zagrebška županija).


Namen tematskih izobraževanj je povečati znanje in veščine 50 deležnikov, in sicer na področju promocije novoustanovljene čezmejne turistične destinacije, s poudarkom na prepoznavanju možnosti za vključitev njihovih izdelkov in storitev v ponudbo destinacije ter povečanje obiskanosti objektov kulturne dediščine in vinskih cest, vključenih v projekt. Pomemben cilj tega delovnega sklopa je tudi povezovanje interesnih skupin z obeh strani meje in ustvarjanje priložnosti za razvoj skupnih poslovnih dejavnosti.

Za izvedenim načrtovanjem je vodilni partner Zagrebška županija organiziral tudi 5. partnerski sestanek, na katerem so se partnerji dogovorili o razdelitvi partnerskih obveznosti, pregledali zastavljene roke in proračunska sredstva za izvajanje projektnih aktivnosti.

Datum naslednjega partnerskega srečanja partnerji usklaijo pred iztekom 3. obdobja poročanja projekta.

15.10.2019.