7. partnerski sestanek

Izveden sedmi sestanek vseh partnerjev projekta In cultura veritas

V Rogaški Slatini so se 9. marca 2020 že sedmič od začetka izvajanja projekta srečali predstavniki vseh projektnih partnerjev. Glavni namen sestanka je bil pregled izvajanja aktivnosti do zaključka projekta.

V Rogaški Slatini so se 9. marca 2020 že sedmič od začetka izvajanja projekta In cultura veritas zbrali predstavniki vseh partnerjev z namenom dogovora o izvedbi preostalih projektnih aktivnosti.

Projektni partnerji so izkoristili čas po zadnjem tematskem izobraževanju za deležnike iz delovnega sklopa T3 - Krepitev zmogljivosti deležnikov in izvedli 7. partnerski sestanek v muzeju Anin dvor v Rogaški Slatini. Pogovor je vodil vodilni partner - Zagrebška županija (ZŽ), udeležili pa so se ga predstavniki vseh partnerjev.

V preostalem obdobju do zaključka projekta so partnerji dolžni izvesti različne aktivnosti, namenjene celoviti promociji nove čezmejne turistične destinacije in rezultatov projekta ter namestiti opremo za obiskovalce na slovenskem delu projektnega območja.

Vsi projektni partnerji bodo odgovorni za izvajanje dejavnosti s skupno razdelitvijo odgovornosti in medsebojnim sodelovanjem. Pet promocijskih dogodkov za turistično promocijo destinacije in projekta bodo za širok krog obiskovalcev organizirali in izvedli partnerji ZŽ, Občina Šmarje pri Jelšah (OŠJ) in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS-MB). Študijska tura za promocijo destinacije med novinarji in potovalnimi agencijami bodo skupaj izvedli ZŽ, Združenje hrvaških potovalnih agencij (UHPA) in Razvojna agencija Sotla (RAS). Medijske kampanje na digitalnih platformah, nacionalnih in lokalnih televizijskih postajah bosta skupaj izvajala Muzejski dokumentacijski center (MDC) in OŠJ. V prihodnjem obdobju bo OŠJ zaključil dejavnost postavitve opreme za obiskovalce na izbranih krajih kulturne dediščine na slovenskem delu projektnega območja, kar pomeni štiri turistomate in štiri pametne klopi, ki bodo promovirale projekt in novo destinacijo.

Do naslednjega partnerskega sestanka bodo projektni partnerji, tako kot doslej, po elektronski pošti in telefonu sistematično sporočali podrobnosti izvajanja zgoraj navedenih aktivnosti.

Projektni partnerji bodo določili datum naslednjega sestanka, ki mora biti izveden najkasneje do konca tega predzadnjega obdobja izvajanja projekta.

10.03.2020.