Druga slovenska posvetovalna delavnica

Izvedena druga delavnica za prepoznavanje ponudbe in vzpostavitev turistične destinacije v Sloveniji

Razvojna agencija Sotla je v projektu In cultura veritas, v sklopu delovnega paketa »Razvoj nove skupne čezmejne turistične destinacije«, 25. marca 2019 v Calski gorci v Cerovcu (občina Rogaška Slatina) za predstavnike javnega, zasebnega in nevladnega sektorja organizirala drugu delavnicu za prepoznavanje ponudbe in vzpostavitev turistične destinacije na čezmejnem območju.

Delavnico je vodila dr.sc. Romana Lekić, strokovnjakinja za destinacijski management. Na delavnici so se zbrali ključni deležniki iz subregije Obsotelje in Kozjansko, med njimi vinogradniki in vinarji, upravljavci objektov kulturne dediščine, zaposleni v muzejih ter predstavniki nevladnega in turističnega sektorja. S skupno razpravo in aktivnim sodelovanjem udeležencev v fokusnih skupinah smo uspeli identificirati najbolj pomembne turistične znamenitosti, kulturno-zabavne prireditve ter ostale turistične produkte in storitve, na kateri bo temeljila zasnova in promocija novo vzpostavljene destinacije. Ob zaključku delavnice je bila izdelana še SWOT analiza, kjer so udeleženci prepoznavali prednosti/slabosti in priložnosti/nevarnosti nove turistične destinacije.

Delavnica v Rogaški Slatini je bila druga v sklopu štirih načrtovanih delavnic, ki jih bodo aprtnerji izvedli v sklopu aktivnosti projekta (dve sta predvideni za slovenske udeležence, dve za hrvaške). Pridobljene rezultate in outpute delavnic bodo koristili za izdelavo Načrta vzpostavitve nove čezmejne turistične destinacije, v katerem bodo izdelani tudi paketi turističnih produktov in storitev. Dokument bo služil kot osnova za vzpostavitev in spodbujanje poslovnega sodelovanja, povezovanje ključnih deležnikov na področju kulture in športa na obeh straneh meje ter skupno promocijo in trajnostni razvoj nove čezmejne turistične destinacije. 

25.03.2019.