Delovni paket T3 - Krepitev zmogljivosti ključnih deležnikov

Izvedena druga tematska delavnica za krepitev zmogljivosti ključnih deležnikov

V Samoboru je bila izvedena 2. delavnica, namenjena krepitvi znanja in veščin deležnikov čezmejnega območja med Zagrebško županijo (HR) ter subregijo Obsotelje in Kozjansko (SI).

Samoborski muzej je v sredo, 29. 2. 2020, gostil okoli 40 hrvaških in slovenskih deležnikov, ki sodelujejo v izvedbi projekta In cultura veritas. Tematsko delavnico z naslovom »Kulturna dediščina ob vinskih cestah« je izvedel projektni partner Muzejski dokumentacijski center (MDC), in sicer za izbrane vinarje, zaposlene v kulturi in turizmu ter lokalne odločevalce.

Delavnica je bila razdeljena na dva dela.

Z uvodnim pozdravom je začela gospa Maja Kocijan, direktorica MDC, zatem pa je Zrinka Marković, kustosinja MDC in članica projektne skupine In cultura veritas, za deležnike izvedla predavanje o zanimivostih, ki jih ponujajo objekti kulturne dediščine ob štirih vinskih cestah, zajetih v projektu (šmarsko -virštanjska vinska turistična cesta v Sloveniji in plešivička, zelinska in samoborska vinska cesta na Hrvaškem). Govorila je o potencialu kulturne dediščineza povečanje turistične privlačnosti projektnega območja in tem, kako privabiti več obiskovalcev. Izpostavila je vrednost materialne kulturne dediščine, ki se hrani v gradovih, muzejih in starih mestnih hišah. Posebej zanimiv je bil pregled legend, običajev in zanimivosti iz življenja znanih ljudi, ki so s svojim ustvarjalnim delom pustili neizbrisen pečat na razvoju tega območja. Na koncu prvega dela usposabljanja so imeli udeleženci priložnost videti pet promocijskih videov, ki so nastali v okviru projekta, od katerih štirje predstavljajo muzejske eksponate, povezane z vinsko tradicijo, peti video pa združuje kulturno dediščino in vinsko tradicijo celotnega čezmejnega območja.

V drugem delu je besedo prevzela dr. Melanija Belaj, znanstvenica z Inštituta za etnologijo in folkloristiko, ki je z deležniki delila svoje izkušnje in znanja v zvezi z etnološkim in antropološkim vidikom pridelave vina in uživanja, kar predstavlja ožje področje njenega celotnega raziskovalnega dela.

S tem usposabljanjem so si deležniki pridobili dodatno zanje o lokalni kulturi, ki jih obdaja, kako ga uporabiti pri svojem poslovanju in kako obiskovalcem ponuditi novo izkušnjo ob obisku projektnega območja.

Oglejte si fotogalerijo, ki jo je pripravil Denis Bucar (MDC).

30.01.2020.