Krepitev znanja deležnikov

Izvedeno prvo tematsko usposabljanje "Kulturna dediščina v sožitju z vinom"

V organizaciji projektnega partnerja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS-MB) je bilo izvedeno prvo od štirih tematskih usposabljanj, namen katerih je krepitev znanja ključnih deležnikov v projektu In cultura veritas.

V Vinski kleti v Šmarju pri Jelšah se je v sredo, 27. novembra 2019, zbralo okoli 40 hrvaških in slovenskih deležnikov s področja kulture, turizma in vinarstva. Njihov skupni namen je bila udležba na tematskem izobraževanju z naslovom "Kulturna dediščina v sožitju z vinom".

Izobraževanje je organiziral in izvedel projektni partner KGZS-MB v okviru T3 delovnega paketa, ki predvideva krepitev zmogljivosti deležnikov. Ob deležnikih so bili prisotni tudi predstavniki drugih projektnih partnerjev - Zagrebške županije, Razvojne agencije Sotla, Združenja hrvaških potovalnih agencij, Muzejsko dokumentacijski center in Občine Šmarje pri Jelšah.

Delovni paket T3 je zasnovan na predhodno izvedenem delovnem paketu T1 - Razvoj skupne turistične destinacije. V okviru tega delovnega paketa so projektni partnerji ključne deležnike seznanili z vzpostavitvijo nove, inovativne čezmejne turistične destinacije, ki združuje ponudbo ob vinskih cestah, vključenih v projekt (samoborska, zelinska, plešivička in šmarsko-virštanjska) in kulturno dediščino, identificirano na projektnem območju.

S štirimi izobraževanji v okviru delovnega paketa T3 se bodo ključni deležniki usposobili za promocijo novoustanovljene destinacije, spoznali nove načine predstavitve svoje ponudbe in povečali atraktivnost destinacije za obiskovalce, ki jih zanimata kultura in vino. Dolgoročno je pričakovati, da bodo novo pridobljena znanja prispevala k večji poslovni uspešnosti vključenih deležnikov, pa tudi k ustvarjanju novih oblik čezmejnega poslovnega sodelovanja za doseganje trajnosti destinacije.

Cilj izobraževanja "Kulturna dediščina v sožitju z vinom" je bil, da zainteresiranim stranem predstavimo osnovne informacije o skupni vinski ponudbi na projektnem območju in jim predstavimo bogato kulturno dediščino.

Izobraževanje je bilo razdeljeno na tri dele. V prvem delu je enologinja Tadeja Vodovnik Plevnik deležnikom predstavila glavne zgodovinske zanimivosti o razvoju vinogradništva in vinarstva na projektnem območju, najbolj zastopane vinske sorte, način postrežbe in degustacije vina ter ujemanje vina in hrane.

Drugi del je vodila etnologinja Jana Voršič, ki je poudarila pomen lokalne snovne in nesnovne kulturne dediščine pri predstavitvi vinske ponudbe. V tem kontekstu je omenila ključne predmete kulturne dediščine, ki ohranjajo predmete, povezane z vinarsko tradicijo na projektnem območju, pa tudi običaje, zanimivosti in legende, ki so pomembne za obiskovalce - ljubitelje kulture in vina -, saj z njimi ustvarjamo doživetja ob obisku destinacije.

Zadnji, tretji del izobraževanja je vključeval voden ogled gvašev vinskih sort Vincenza in Conrada Kreutzerja, ki smo jo izvedli ob degustaciji vin, značilnih za projektno območje.

To usposabljanje je šele začetek krepitve znanj in veščin deležnikov za predstavitev njihove ponudbe in promocijo nove čezmejne turistične destinacije. V prihajajočih mesecih nas čakajo še tri usposabljanje v okviru delovnega paketa T3.

28.11.2019.