Mednarodna promocija nove čezmejne turistične destinacije

Nova turistična destinacija v sklopu projekta In cultura veritas predstavljena na mednarodnem sejmu Ferien Messe na Dunaju

Projektni partnerji so sodelovali na mednarodnem sejmu Ferien Messe Wien 2020 na Dunaju, in sicer v času od 16. do 19. januarja 2020. S predstavitvijo so obiskovalcem predstavili novo čezmejno turistično destinacijo, oblikovano kot ključni rezultat projekta In cultura veritas.

Za promocijo nove turistične destinacije na sejmu je projektni partner Razvojna agencija Sotla (RAS) najel promocijski prostor ter ga opremil s promocijskimi materiali in dodatno opremo, s katero je obiskovalce informiral o ponudbi nove čezmejne turistične destinacije in s tem povečal prepoznavnost projekta v mednarodnem okolju.

Ta sejem je bil izjemen kraj za promocijo projekta in nove destinacije, saj iz leta v leto beleži večjo prisotnost razstavljavcev in obiskovalcev, ki jih zanimajo potovanja in odkrivanje novih destinacij. Letos je na sejmu različne destinacije predstavilo približno 800 razstavljavcev iz več kot 80 držav sveta.

Sejma so se udeležili predstavniki vseh projektnih partnerjev. Z distribucijo promocijskih materialov in neposredno komunikacijo z zainteresiranimi obiskovalci so projektni partnerji posredovali sporočilo v centraliziranem digitaliziranem katalogu s pregledom celotne turistične ponudbe na čezmejnem območju projekta.

Katalog je dostopen na:

www.inculturaveritas.eu

Obiskovalci so z zanimanjem pregledovali promocijski material in točke destinacije, posebno zanimanje pa so vzbudili razstavni vzorci vin, značilnih za destinacijo (npr. Samoborski bermet, zelinska Kraljevina, Laško rizling). Iz neposrednih pogovorov z obiskovalci je razbrati, da se za novo destinacijo zanimajo tradicionalni gostje iz Avstrije in Nemčije, opazili pa smo tudi zanimanje potencialnih obiskovalcev iz azijskega trga, ki želijo obiskati neodkrite turistične destinacije v Evropi. Nova destinacija je na splošno privlačna za obiskovalce z različnimi potovalnimi navadami in različnih starostnih skupin, saj vsebuje ponudbo v okviru različnih selektivnih oblik turizma (izletniški turizem, outdoor turizem, eno-gastro, wellness in zdraviliški turizem, kulturni turizem, eko-turizem ...).

Med drugim so partnerji vzpostavili stike s posameznimi turističnimi agencijami za morebitno poslovno sodelovanje v prihodnosti, kar bi podprlo dodatno promocijo in trajnost turistične destinacije s prodajo turističnih storitev in proizvodov.

Projektni partnerji bodo do konca projekta pa tudi kasneje še naprej promovirali ponudbo nove destinacije v tesnem sodelovnaju s ključnimi deležniki in promocijo vsebin digitalnega kataloga destinacije.

20.01.2020.