Ampelografska monografija vinskih sort

Projektni partner KGZS-MB predstavil Monografijo vinskih sort projektnega območja

Projektni partner KGZS-MB je 19. rujna, 2019. godine u Mariboru u Hiši Stare Trte održao svečano predstavljanje ampelografske Monografije vinskih sorti koja doprinosi povezivanju kulture i vinarstva između hrvatskog i slovenskog dijela projektnog područja

Zbirka ampelografskih gvašev Vinzenza in Conrada Kreuzerja je bila ob najdbi in nato še desetletja skoraj neznana, zaposleni na Kmetijsko ­gozdarskem zavodu Maribor (KGZS-MB), kjer jo zadnja desetletja hranimo, pa smo se ves čas zavedali njene izredne pomembnosti kot neprecenljive kulturne dediščine. Po doslej znanih virih ocenjujemo, da sta brata Kreuzer naslikala v tridesetih in štiridesetih letih 19. stoletja okrog 180 sort vinske trte.

Prva izdaja knjige Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja je presegla vsa pričakovanja, saj je doživela neverjetno časopisno publiciteto in odmevne televizij ske prispevke tudi v najpomembnejših vinorodnih deželah sveta. Potrdilo se je, da je zbirka edinstvena kulturna dediščina v svetovnem merilu, širši javnosti pa je postala znana šele s to knjižno obliko. Bibliotekarka nemškega Združenja zgodovine vina Renate Schoene (1945–2013) jo je kmalu po izidu uvrstila v Bibliografijo zgodovine in kulture vina, Fritz Schumann pa je v reviji tega združenja  v recenziji knjige zapisal med drugim:  "Obstajajo knjige, ki nas razveseljujejo že ob prvem pogledu nanje, in tiste, pri katerih kritično premišljujemo, ali lahko pri takšni opremi v knjigi najdemo tudi kaj razumne vsebine?". Pričujoča knjiga spada v prvo skupino.

Zaradi izrednega zanimanja širše evropske javnosti za to knjigo smo se na KGZS-MB odločili za njen ponatis in smo za to pridobili sredstva projekta In Cultura Veritas – Program sodelovanja Interreg V­-A Slovenija­-Hrvaška 2014-2020. Ohranitev tako pomembne kulturne dediščine, kot je ta zbirka ampelografskih gvašev, nas navdaja s ponosom, ob tem pa v nas krepi zavedanje, kako pomembno je bilo nekoč in je še vedno vinogradništvo v tem prostoru. Originali zbirke gvašev, ki so last KGZS-MB, so živa priča tega.

Druga, dopolnjena izdaja monografije Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja obsega  344 strani velikega formata.

 

20.09.2019.