6. partnerski sestanek

Projektni partnerji so se sestali že šestič od začetka izvajanja projekta

Šesti sestanek so partnerji izvedli med 16. in 18. 1. 2020 na promocijski stojnici v okviru mednarodnega turističnega sejma Ferien Messe Wien 2020 na Dunaju.

Za razliko od predhodno izvedenih sestankov, na katerih so sodelovali vsi partnerji, je bil šesti partnerski sestanek organiziran v več dneh, v skladu z razporedom prihoda posameznih projektnih partnerjev na Dunaj.

Predstavniki projektnih partnerjev Zagrebške županije (ZZ), Združenja hrvaških potovalnih agencij (UHPA) in Razvojne agencije Sotla (RAS) so se sestali 16. 1. 2020. Namen tega partnerskega srečanja je bil dogovoriti podrobnosti, povezane z organizacijo preostalih tematskih usposabljanj iz delovnega paketa T3 - Krepitev zmogljivosti ključnih deležnikov. Razpravljalo se je tudi o prihajajočih projektnih aktivnostih, ki jih bodo skupaj organizirali ti trije partnerji, to je študijska tura za novinarje in turistične agencije, katere cilj je nadaljnja promocija destinacije in prodaja turističnih proizvodov in storitev znotraj novo vzpostavljene destinacije.

Predstavniki projektnega partnerja Muzejsko dokumentacijsko središče (MDC) so se sejma udeležili 17. 1. 2020, takrat je tudi potekalo srečanje z njimi. Glavna tema sestanka je bila organizacija in izvedba medijskih kampanj, ki jih bo izvajal partner za nadaljnjo promocijo nove turistične destinacije in širjenje informacij o njeni ponudbi med čim več potencialnih obiskovalcev.

Zadnji partnerski sestanek je potekal 18. 1. 2020 s predstavniki projektnih partnerjev Občina Šmarje pri Jelšah (OŠJ) in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS-MB). Na tem sestanku so se partnerji dotaknili različnih tem, od organiziranja prihajajočih dogodkov za promocijo projekta in nove destinacije do postavitve urbane opreme za obiskovalce na slovenskem delu projektnega območja.

Pomembna tema vseh zgoraj omenjenih sestankov je bila tudi 3. obdobje poročanja projekta, ki se končuje 31. 1. 2020, čemur sledi postopek priprave poročil partnerjev.

S tem sestankom so projektni partnerji izpolnili obveznosti iz delovnega paketa projekta M - Vodenje, v okviru katerega so morali v 3. obdobju poročanja organizirati dva partnerska sestanka.

Naslednji partnerski sestanek bo potekal na začetku 4. obdobja poročanja, ki se začne izvajati s 1. 2. 2020.

20.01.2020.