Zaključek izvedbe posvetovalnih delavnic

Projektni partnerji so sodelovali v zaključni posvetovalni delavnici

V okviru delovnega paketa T1 - Razvoj nove turistične destinacije in projektne dejavnosti AT1.2. Posvetovalne delavnice, je 1. aprila 2019 v prostorih Zagrebške županije potekala zaključna posvetovalna delavnica, na kateri so sodelovali predstavniki vseh hrvaških in slovenskih partnerjev v projektu.

Delavnico je vodila dr. Romana Lekić. V predstavitvi je izpostavila glavne zaključke iz izvedenih štirih delavnic s hrvaškimi in slovenskimi deležniki. Na delavnicah je bila izpostavljena potreba po nadaljnji krepitvi pristopov od spodaj navzgor pri razvoju kulturnega in vinskega turizma, povezovanju ključnih deležnikov, zlasti vinogradnikov, in oblikovanju ključnih "žarišč" za ustrezno povezavo čezmejnega turizma.

Po povzetih sklepih je potekala razprava, v kateri so partnerji predstavili svoje poglede na strukturo in vsebino Načrta za vzpostavitev nove čezmejne turistične destinacije in predlagali model razvoja turistične destinacije, ki bi bil najbolj ugoden za slovensko in hrvaško projektno območje.

Glede na zaključke vseh delavnic, lastno raziskovanje območja in v sodelovanju s projeknimi partnerji bo zunanja sodelavka, gospa Lekić, razvila Načrt za vzpostavitev nove čezmejne turistične destinacije. Osnutek dokumenta bo zaključen junija 2019, po tem pa bodo partnerji pregledali, dokončali in odobrili končno različico načrta, v skladu s katero bodo izvedene nadaljnje projektne dejavnosti.

01.04.2019.