Kulturna dediščina v sožitju z vinom in lokalno ponudbo

Promocija kulturne in vinske dediščine čezmejne turistične destinacije in cultura veritas

V Rogatcu je bila izvedena okrogla miza, katere namen je bil promocija vinske in kulturne dediščine čezmejnega območja Slovenija in Hrvaške in razprava o možnostih nadaljnjega razvoja tovrstnega turizma na projektnem območju.

V Rogatcu je potekala okrogla miza z namenom promocije vinske in kulturne dediščine čezmejnega območja med Hrvaško in Slovenijo ter razprava o možnostih za prihodnji razvoj vinskega in kulturnega turizma na tem območju.

1. 10. 2020 je projektni partner Kmetijsko gozdarski inštitut Maribor (KGZS-MB) v sodelovanju z Občino Rogatec in Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec na gradu Strmol v Rogatcu organiziral okroglo mizo na temo "Kulturna dediščina v sožitju z vinom in lokalno ponudbo". Dogodek je bil izveden v okviru delovnega sklopa T4 - Promocija turistične destinacije, projektna aktivnost AT4.5. Prireditve.

Z upoštevanjem ukrepov proti širjenju epidemije virusa Covid-19, se je okrogle mize udeležilo manj udeležencev, kot je bilo prvotno načrtovano, vsi ostali pa so lahko dogodek spremljali v živo preko oddaje na YouTube kanalu.

Uvodoma je bil predvajan promocijski video čezmejne turistične destinacije kot glavni rezultat projekta In cultura veritas, nato pa je zbrane pozdravil dr. Stane Klemenčić, direktor KGZS-MB, g. Martin Mikolič, župan Občine Rogatec in vodja projekta preko video povezave izpred zagrebške županije - vodilni partner.

Sledila je okrogla miza, pri kateri so sodelovali: prof. Dr. Janez Bogataj, etnolog in zgodovinar, dr. Tonček Kregar, zgodovinar in muzejski svetovalec, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, ga. Barbara Zmrzlikar, vodja sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte, Slovenska turistična organizacija in dr. Stane Klemenčić, direktor Kmetijsko gozdarskega inštituta Maribor. Del okrogle mize je bila tudi gospa Maja Kocijan, direktorica Muzejskega dokumentacijskega centra, ena izmed projektnih partnerjev, ki je na razpravi sodelovala preko video povezave iz Zagreba. Sogovorniki so poudarili pomen trte in vina na tem območju kot zvesti spremljevalec človeka od vsakdanjega življenja do praznikov. Po drugi strani muzeji in druga kulturna dediščina pripovedujejo in prikazujejo zgodbe o človekovem življenju, razvoju, delu in ustvarjanju. V okviru nadaljnjega razvoja novoustanovljene čezmejne turistične destinacije in svetovnega trenda povečevanja povpraševanja po vinskem in kulturnem turizmu je bilo sklenjeno, da je za večjo obiskanost teh območij pomembno, da obiskovalcem in turistom ponudimo popolno izkušnjo. Vinarstvo in kulturno-zgodovinsko dediščino, z nepogrešljivo in raznoliko eno-gastronomsko ponudbo.

Na koncu razprave je enologinja Tadeja Vodovnik Plevnik (KGZS-MB) predstavila rezultate ocenjevanja vin z območja Vinske turistične ceste Šmarje-Virštanj ter Plešivička, Zelina in Samoborska vinska cesta, ki je potekalo 29. 9. 2020 v vinski kleti Šmarje. Ocenjevanje je močno pripomoglo k večji turistični prepoznavnosti vina in skupni čezmejni turistični destinaciji.

Trije najbolje ocenjeni vinarji - Vina Mramor (Vrenska gorca, Slovenija), Družinska kmetija Jarec-Kure (Sveti Ivan Zelina, Hrvaška) in Vina Kolar (Sp. Ponikivica, Slovenija) so se predstavili s kratkimi promocijskimi filmi, ki so zaključili to prireditev.

Promocijski video posnetki o vinarjih, katerih vina so bila razglašena za najboljša, so na voljo tukaj:

https://youtu.be/qJuL4rWGJxA

https://youtu.be/AX95u3gsjAA

https://youtu.be/Cm3p_LEzYfE

15.10.2020.