Zaključna konferenca

Uspešen zaključek izvedbe projekta In cultura veritas - novi začetki razvoja vinskega in kulturnega turizma v Sloveniji in na Hrvaškem

V organizaciji Zagrebške županije, s pomočjo spletne platforme Zoom je bila 25. 11. 2020 izvedena zaključna konferenca projekta In cultura veritas. Po 28 mesecih smo tako s koncem novembra 2020 projekt uspešno pripeljali do konca.

  1. novembra 2020 je potekala zaključna konferenca projekta In cultura veritas, katerega izvedba je bila po 28 mesecih uradno zaključena 30.11.2020. Konferenca je potekala preko platforme Zoom in v organizaciji Zagrebške županije.

Zaključna konferenca projekta In cultura veritas je potekala z namenom promocije glavnih rezultatov projekta in glavnega rezultata - novoustanovljene čezmejne turistične destinacije, ki povezuje objekte kulturne dediščine in kleti na čezmejnem območju med Zagrebško županijo na Hrvaškem ter podobmočja Obsotelje in Kozjansko v Sloveniji.

Povabilu k sodelovanju na konferenci so se odzvali vsi projektni partnerji, pogodbeni vodja projekta, novinarji in predstavniki deležnikov v projektu.

Zbrane je nagovorila vodja projektne skupine Zagrebške županije – vodja projekta Ivana Rendulić Jelušić.

Sledil je pregled splošnih informacij o projektu. Poudarjeno je bilo, da ta projekt ne bi bil mogoč brez finančne podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je zagotovil 85% od 1.003.317,00 EUR celotne vrednosti projekta. V dveh letih in pol so partnerji delali na izvedbi sedmih delovnih paketov in izvedli približno 40 projektnih aktivnosti za krepitev čezmejnega razvoja turizma, povečanje veščin in znanja lokalnih deležnikov ter celovito promocijo doslej premalo promoviranih potencialov za vinski in kulturni turizem.

Konferenca se je nadaljevala z razpravo, kjer so sodelovali vsi projektni partnerji. Partnerji so bili povabljeni, da posamezno opišejo projektne dejavnosti, ki so jih izvajali med projektom. V imenu vseh šestih projektnih partnerjev so odgovore na vprašanja podale: Anita Čebular (Razvojna agencija Sotla), Ivana Rendulić Jelušić (Zagrebška županija), Maja Kocijan (Muzejski dokumentacijski center), Tadeja Vodovnik Plevnik (Kmetijsko gozdarski zavod Maribor), Ivana Maltar (Združenje hrvaških potovalnih agencij) in Sergeja Javornik (Občina Šmarje pri Jelšah).

Razpravi sta se pridružila tudi dva predstavnika deležnikov v projektu - predstavnik Muzeja baroka v Šmarju pri Jelšah Marko Samec in Ivana Puhelek v imenu OPG Puhelek Purek, enega od približno 50 pridelovalcev vina, vključenih v projekt. Povedali so, kako projektne aktivnosti vplivajo nanje in kako na podlagi rezultatov projekta vidijo prihodnost svojega poslovanja. Oba sta zaključila, da projekt prispeva k novim načinom promocije muzejske dediščine in vinogradniške tradicije projektnega območja, zlasti zahvaljujoč uveljavljenemu digitalnemu katalogu (www.inculturaveritas.eu). Na podlagi tega pričakujejo pozitivne učinke rezultatov, doseženih v njihovem prihodnjem poslovanju, zlasti v smislu povečanja števila prihodov turistov.

Sledilo je še eno vprašanje, zastavljeno vsem projektnim partnerjem, povezano z njihovimi pričakovanji glede nadaljnjega razvoja čezmejnega projektnega območja na podlagi doseženih rezultatov projekta. Partnerji so poudarili, da je projekt vzpostavil nove prakse sodelovanja in poslovanja ter izboljšave turistične in kulturne ponudbe, ki partnerstvu in zainteresiranim stranem ponujajo možnosti za načrtovanje in izvajanje novih skupnih projektov v prihodnosti.

Nato je bila skrbnica projekta Željka Kitić (Skupni sekretariat Programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška Interreg V-A) povabljena, da je nagovorila občinstvo in delila svoje izkušnje, povezane z delom na tem projektu. Ga. Kitić je poudarila, da je projekt dosegel več, kot je bilo pričakovano, zlasti glede na okoliščine, povezane s pandemijo Covid-19.

 

Ivana Rendulić Jelušić je podala zaključno besedo in zahvalo za sodelovanje na konferenci in pri izvedbi projekta. Novinarji, ki so spremljali konferenco, so nato o projektu objavili več promocijskih člankov, na primer tega, objavljenega v Večernjem listu.

Članek lahko preberete TUKAJ.

Partnerja sta skupaj oblikovala tudi končni promocijski video, ki opisuje glavne zaključke izvajanja projekta z vidika vsakega od šestih projektnih partnerjev.

Video je na voljo na YouTube kanalu v hrvaškem in slovenskem jeziku TUKAJ.

01.12.2020.