Prva delavnica s hrvaškimi deležniki

V Jastrebarskem izvedena prva delavnica s hrvaškimi deležniki v projektu In cultura veritas

V sklopu delovnega paketa T1 - Razvoj nove turistične destinacije, je bila izvedena prva delavnica s hrvaškimi deležniki v projektu In cultura veritas.

V četrtek, 28. marca 2019, je v Mestnem muzeju Jastrebarsko potekala posvetovalna delavnica z zainteresiranimi deležniki na hrvaški strani projektnega območja, ki ga pokriva projekt In culture veritas. Delavnico sta organizirala projektna partnerja Zagrebška županija in Združenje hrvaških potovalnih agencij.

Povabilu se je odzvalo 30 ključnih deležnikov z območja Jastrebarskega in Samoborja. Razpravo povabljenih vinarjev, lokalnih nosilcev odločanja, turističnih vodnikov, predstavnikov turističnih organizacij, trgovinskih združenj in drugih deležnikov je vodila dr. Romana Lekić, specialistka za destinacijski management. Deležniki so podali svoje poglede na možnosti in priložnosti za izboljšanje turistične ponudbe v okviru nove čezmejne turistične destinacije, ki bo vzpostavljena kot eden glavnih rezultatov projekta. Z upoštevanjem vina in kulture kot hrbtenice projekta, so bile predstavljene ideje o turistični povezavi med Plešiviško in Samoborsko vinsko cesto z močnejšim/opaznejšim prikazom dragocenih in pomembnih virov lokalne kulturne dediščine. Razprava se je zaključila z mislijo, da je nujno doseči trajnost turističnega razvoja destinacije, obdržati in ohraniti značilnosti lokalne identitete ter hkrati izboljšati obstoječe in razviti nove turistične produkte in storitve, ki bodo privabili različne skupine obiskovalcev in turistov.

Zaključek te, kot tudi drugih delavnic, je, da bodo projektni partnerji v sodelovanju z dr. sc. Lekić oblikovali Načrt za vzpostavitev nove turistične destinacije, ki bo določala smer razvoja turizma in promocije nove čezmejne turistične destinacije.

28.03.2019.