3. partnerski sestanek

V Zagrebu so se sestali vsi projektni partnerji, ki sodelujejo v izvedbi projekta In cultura veritas

Zagrebška županija je kot vodilni partner projekta organizirala srečanje partnerjev, z namenom celovite izvedbe projektnih aktivnosti.

1. aprila 2019 je v prostorih Zagrebške županije potekal 3. projektni sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki vseh hrvaških in slovenskih partnerjev na projektu. V okviru sestanka je bila izvedena predstavitev načrta obveznosti vseh partnerjev v zvezi s projektnimi dejavnostmi, ki se bodo izvajale v drugem obdobju izvajanja projekta, to je od 1. februarja 2019 do 31. julija 2019; zaključkov, povzetih iz prvega obdobja poročanja projekta ter smernice za nadaljnjo izvajanje.

Partnerji so razpravljali o posameznih vprašanjih, povezanih z vrstnim redom izvajanja projektnih aktivnosti za to izvedbeno obdobje; zagotovljenimi proračunskimi sredstvi za izvedbo aktivnosti ter medsebojnim sodelovanjem in koordinacijo, tako da se lahko aktivnosti v projektu izvedejo v zadanih rokih.

Naslednje srečanje projektnih partnerjev bo potekalo sredi julija 2019, medsebojna komunikacija in sodelovanje pa se bosta nadaljevala po telefonu in elektronski pošti.

01.04.2019.